Newspaper Holdings

  Current Chinese newspapers,
Transliterated or English Title Original Script Holding Years
  Taiwan Journal 2 Jan. 2009 -
Fa Zhi Ri Bao 法制日報 Jan. 1988 - present
Gong Ren Ri Bao 工人日報 Nov.-Dec. 1978; 1980 - present
Guang Ming Ri Bao 光明日報 Jan. 1984 - present
Jing Ji Ri Bao 經濟日報 July 1984 - present
Ming Bao 明報 June 1993 - present
Ren Min Ri Bao (Domestic Ed.) 人民日報 July 1985 - present ( e-paper:1946 -2004)
Ren Min Ri Bao (Domestic Ed.) -- E-newspaper 人民日报(国内版)-E-newspaper 1946-2004
Ren Min Ri Bao (Oversea Ed.) 人民日报 July 1985-April 1992 - Present
Taiwan Today (online: http://www.taiwantoday.tw Taiwan Today June 2009 -
Wen Yi Bao Zhou Kan 文藝報周刊 July 1985 - present
Xing Dao Ri Bao 星島日報 Aug. 1, 1978 - Dec.31,1999 (mfm) . Jan. 2000 - present (mfm:AN1 .H6 X56 Aug.1, 1978 - Dec. 31,1999)
Zuo Jia Wen Zhai 作家文摘 Feb. 1998 - 2003
Ceased Chinese newspapers,
Title in romanization Original Script Holding Years
Bei Mei Ri Bao 北美日報 July 1978-Nov. 1979
Free China Journal (ceased, continued as Taipei Journal) China Journal April 1986 - Dec. 1999
Guo Yu Ri Bao 國語日報 Jan. 1968 -Dec. 1969
Hai Guang Zhou Bao 海光周報 Sept. 1980 - Nov. 1986
Mei Zhou Hua Qiao Ri Bao 美洲華僑日報 July - Dec. 1985
Min Jin Bao 民進報 Feb. 1987 - March 1988
Nan Dao Shi Bao 南島時報 Dec 25, 1996 - April 15, 1999
Qiao Xun 僑訊 Nov. 1979 - June 1995
Shi Jie Jing Ji Dao Bao 世界經濟導報 April 1982 - Oct. 1985
Taiwan Journal (online: http://www.taiwantoday.tw) Taiwan Journal Feb. 2003 - May 22, 2009
Wen Hui Bao 文匯報 Sept. 1966 Dec. 1987
Shi Jie Ri Bao 世界日報 Aug. 1980 - Sept. 1992; Sept.1993 - present
Xing Hua Bao 醒華報 Nov. 1990 - Oct. 2000
Zhong Yang Ri Bao 中央日報 Jan. 1989 - May 2001
Zuo Jia Wen zhai 作家文摘 Feb. 1998 - Dec. 2003